úterý 22. září 2015

GIT - proces vývoja a nasadzovania

Rovnako ako pri každom vyvíjaní už existujúcim postupom, aj pri tom našom sme našli niekoľko možností ako ho vylepšiť.

Na momentálnych projektoch vyvýjame pomocou SCRUM-u a snažíme sa každý sprint dodať použiteľnú a nasaditeľnú verziu produktu.Aby sme dosiahli požadovaný efekt, navrhli sme systém troch prostredí, Sandbox, Preproduction a Production.

Na Sandboxe možu všetci vidieť v akom sme v stave čiže forma continous integration.

Preproduction je prostredie na ktoré umiestňujeme release candidate verziu. Slúži pre QA team na otestovanie a prípadný bugfix. Rovnako ako aj pre riešenie akýchkoľvek možných problémov.

Na Production nasadzujeme po vychytaní všetkých bugov, overení kvality a samozrejem po schválení product ownerom.

Používame GIT. Najvačšou výhodou tohoto šikovného nástroja sú vetvy - branches.

Dohodli sme sa, že v master branchi bude stále tá verzia produktu, ktorá je nasadená na produkcii a do nej sa priamo commitovat nebude. Začiatkom každého sprintu sa vytvorí nová releases/X.X.X branch z master branch, a na nej sa bude vyvíjať.

Ak nie je jasné, či sa daná funcionalita stihne dokončit do konca sprintu, vytvorí sa branch iba pre ňu napr. features/XYZ a tá sa po dokončení zlúči s aktuálnou releases/X.X.X vetvou.

Koncom sprintu sa aktuálna releases branch nasadí na Preproduction prostredie na otestovanie a bugfix.

Vo chvíli keď je verzia doladená, releases branch zlúčime s master branch, a otagujeme číslom aktuálnej verzie. Nasadíme na produkčné prostredie a vychutnávame už doladený final.

Stručným resumém by som teda len dodal že celé vetvenie prechádza cez
SANDBOX - aktuálny stav vývoja tzv. Continuous Integration prostredie.
PREPRODUCTION - vždy releases branch z uplynulého sprintu (nasadzuje sa pred koncom sprintu a testuje sa)
PRODUCTION - master branch (nasadzuje sa raz za dva týžne po otestovaní).

Žádné komentáře:

Okomentovat