úterý 22. září 2015

GIT - proces vývoja a nasadzovania

Rovnako ako pri každom vyvíjaní už existujúcim postupom, aj pri tom našom sme našli niekoľko možností ako ho vylepšiť.

Na momentálnych projektoch vyvýjame pomocou SCRUM-u a snažíme sa každý sprint dodať použiteľnú a nasaditeľnú verziu produktu.