středa 27. května 2015

Debugujeme v Node.js

Jakožto nově příchozí do světa Node.js jsem se záhy začal zajímat o způsob, jak efektivně ladit kód v Node.js. Donedávna jsem se pohyboval především v prostředí Pythonu, kde jsem byl zvyklý používat pdb. Jaké jsou alternativy pro Node.js?

Výpis do konzole

Základní způsob ladění, totiž výpis do konzole, lze s úspěchem použít asi v jakémkoliv programovacím jazyce a na jakékoli platformě. Javascript není výjimkou — CommonJS definuje modul console, který lze pro výpis použít, typicky asi pomocí funkce console.log.

V případě Node.js je tento modul rovnou dostupný prostřednictvím globální proměnné se stejným názvem (tj. "console"). I když je podle mojí zkušenosti tento způsob debugování dostačující v drtivé většině případů, je natolik jednoduchý, že asi nemá cenu se mu dále věnovat.

Command-line debugger

Node (nebo spíše V8) obsahuje i vlastní plnohodnotný debugger, který podporuje breakpointy, krokování i watchery. Dokumentace je, myslím si, docela pěkná, ale i tak zde použití nodovského debuggeru přiblížím.

Jak přistoupit k rozhraní ladícího nástroje

Prvním krokem je spuštění nodovského procesu v debug módu:


node debug app.js

Pokud náhodou používáte nodemon pro automatické načítání změn kódu, i ten lze takto spustit:


nodemon --debug app.js

(Existuje rovněž způsob, jak se připojit k již běžícímu Node.js procesu, který můžete najít ve výše zmíněné dokumentaci.)

Vykonávání kódu se zastaví na první řádce (výrazu) vaší aplikace a v terminálu uvidíte rozhraní debuggeru. I když už teď lze krokovat, interaktivně vstupovat do běžícího prostředí a podobně, myslím, že užitečnější je nejdřív definovat breakpointy na místech aplikace, která nás blíže zajímají.

Breakpointy

Řekněme, že máme tuto jednoduchou funkci:


function foo(bar) {
  return bar.reduce(function (curr, prev) {return curr + prev; }, 0);
}

Dále si představme, že na nějakém místě v naší aplikaci čekáme, že tato funkce vrátí konkrétní číslo, třeba 90. Jenže ouha, vrácené číslo je 89. Nejjednodušší způsob, jak zjistit proč, je podívat se, jaký argument funkce dostává. To můžeme udělat třeba tak, že na vhodné místo umístíme breakpoint:


function foo(bar) {
  debugger; // Definováno v ECMAScript 5.
  return bar.reduce(function (curr, prev) {return curr + prev; }, 0);
}

Po spuštění aplikace v debug módu (a přeskočení úvodního breakpointu pomocí příkazu cont) se vykonávání kódu zastaví na řádce obsahující výraz "debugger". Nyní si můžeme prohlédnout, co vlastně funkce dostává za argumenty:


break in hele.js:2
 1 function foo(bar) {
 2   debugger; // Definováno v ECMAScript 5.
 3   return bar.reduce(function (curr, prev) {return curr + prev; }, 0);
 4 }
debug> repl
Press Ctrl + C to leave debug repl
> bar
[ 27, 16, 35, 11 ]

Breakpointy můžeme nastavit buď přímo v kódu (jako v příkladu nahoře), nebo v rozhraní běžícího debuggeru pomocí příkazu setBreakpoint. Všimněte si také příkazu repl, který jsme zadali, abychom se následně mohli dotázat na obsah proměnné bar.

REPL (Read-Eval-Print Loop) během ladění

U předchozího příkladu mohlo někoho napadnout, že jednoduchý výpis do konzole by posloužil stejnému účelu i bez debuggeru — a měl by pravdu. Faktem nicméně je, že existují výrazně složitější situace, kde jeden výpis nestačí, a pokud vývojář nemá v zásobě jiný trik, většinou končí u mnohokrát opakovaného pouštění aplikace s různými výpisy ve snaze objevit podstatu problému.

To je přesně situace, kde se vyplatí použít příkaz repl. Ten umožňuje vstup do interaktivního módu — vykonávání programu je stále zastaveno na daném místě (breakpointu), ale přitom můžeme v javascriptové konzoli přistupovat ke všem proměnným/objektům dostupným v aktuálním rámci. Objekty můžeme nejen zkoumat, ale i měnit, přičemž změny zůstanou v platnosti i poté, co se program opět rozběhne (příkaz cont debuggeru). Myslím, že je evidentní, o jak mocný nástroj pro ladění se jedná.

Krokování a watchery

Alternativou k vypisování proměnných nebo k jejich interaktivnímu zkoumání v REPLu je nastavení watcherů spojené s krokováním. Příkazem watch("expression") (např. watch("bar")) můžeme debuggeru říci, aby nám u každého breakpointu (i při každém dalším kroku — příkazy next, step a out, viz dokumentace) ukázal, jaká je hodnota zadaného výrazu.

Výhodou oproti obyčejným výpisům je to, že výraz, který nás zajímá, specifikujeme pouze jednou, a potom už jenom pohodlně sledujeme, jak se mění během průchodu aplikací.

node-inspector

Debugger popsaný v předchozí sekci je užitečný, ale ze zkušenosti vím, že někteří vývojáři považují prostředí příkazové řádky za nekomfortní. Proto bych chtěl zmínit ještě jeden nástroj, který lze při debugování použít. Jedná se o node-inspector — npm modul, který umožňuje ladit nodovský kód v Chrome Developer Tools debuggeru.

Stačí tento modul nainstalovat (např. npm install -g node-inspector) a následně jej spustit formou node-debug app.js. Výsledkem je, že se spustí aplikace a zároveň se otevře Chrome a jeho debugger. Ten lze použít na všechno, co bylo popsáno v minulé sekci, s plným pohodlím grafického uživatelského rozhraní.

Závěrem bych tak snad jen řekl, že se zdá, že ladit kód v Node.js není o nic těžší nebo jednodušší než na jiných platformách. Alespoň do chvíle, než začnete používat Promises, ale o těch snad zase radši někdy příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat