pátek 14. listopadu 2014

Fulltext česky pomocí Djanga a Elasticsearch

Fulltextové vyhledávání je k mojí nelibosti celkem často na webu opomíjená funkce. Klasickým argumentem, proč fulltext nedělat je zpravidla, že je to složité a hrozně časově náročné udělat. Klient je často uveden v omyl, že spolehlivé fulltextové vyhledávání je práce na týden a tak mnohdy vítězí buď varianta ne-fulltextová, nebo (častěji) Custom Search od Google. Dnes si ukážeme, že opak je pravdou a že dobře fungující fulltext je dneska spíše otázkou hodin.

Fulltextových enginů je tu spousta. V tomhle "tutoriálu" použijeme Elasticsearch. Je jednoduchý na použití i instalaci a jeho integrace s Djangem je hračka. Existuje totiž appka django-haystack, kterou použijeme. Haystack je mezivrstva, která vám usnadní vybudování indexů nad vašimy modely a napojení na vyhledávací backend dle vaší preference. Mimo Elasticsearch podporuje celou řadu dalších prominentů na poli fulltextu jako například Solr, Xapian, nebo Whoosh.

1. Instalace Elasticsearch

Jako první pochopitelně musíme Elasticsearch nainstalovat. Instalační pokyny pro jednotlivé platformy se trochu liší, já zde popíšu pouze variantu pro Mac OSX. Pro linuxové distribuce lze využít apt/yum repozitáře, jinak lze vždycky stáhnout binárku, jak je to hezky popsáno v oficiální dokumentaci.

Na Macu je postup za použítí Homebrew snadný jak facka:

brew install elasticsearch

Jakmile bude mít Homebrew hotovo, musíme ještě udělat jednu věc. Elasticsearch totiž pochopitelně out-of-box neumí česky, což ho je potřeba naučit. Zde jsem vycházel ze skvělého článku na Zdrojáku Vyhledáváme hezky česky od Lukáše Vlčka. Nebudeme se zde zabývat podrobnostmi (které jsou detailně rozepsané právě v tomto článku) a pojďme rovnou na věc. Aby nám Elasticsearch češtinu rozuměl, musíme mu dodat český slovník a také mu vysvětlit, jak má daný slovník použít.

Jako slovník lze využít modifikovanou verzi slovníku pro Openoffice.org, jež je k dispozici pod GNU/GPL licencí. Stáhnout si ho můžete tady. Poté je nutné stažený archiv rozbalit a zkopírovat ho do konfiguračního adresáře pro Elasticsearch. Na Macu to je adresář /usr/local/Cellar/elasticsearch/[VERZE]/config. Výsledkem by měla být následující adresářová struktura:

/config
    /hunspell
        /cs_CZ
            cs_CZ.aff
            cs_CZ.dic
            settings.yml2. Instalace django-haystack

Dalším krokem je instalace django-haystack pro vaší aplikaci. Budeme také potřebovat knihovnu elasticsearch s Pythoními bindingy. To uděláte snadno pomocí pipu (přičemž předpokládám, že virtualenv již máte aktivovaný):

pip install django-haystack elasticsearch

Abychom mohli používat češtinu, budeme muset nainstalovat ještě vylepšený Elasticsearch backend, který nám umožní upravit konfiguraci:

pip install elasticstack

Dále musíme tyto Django appky přidat do INSTALLED_APPS. Otevřeme si tedy settings.py naší aplikace a upravíme INSTALLED_APPS aby vypadaly cca takto:

3. Konfigurace

Nyní musíme haystack správně nakonfigurovat. Otevřeme si settings.py naší aplikace a přidáme následující kus kódu:

Toto nastavení říká, že pro fulltext se má použít backend z elasticstacku na adrese 127.0.0.1 a portu 9200 (což je výchozí nastavení pro Elasticsearch). Náš index se bude jmenovat my_custom_index.

Abychom při vytváření indexu použili speciální konfiguraci pro češtinu a také náš český slovník, musíme přidat ještě další část, kterou opět umožňuje elasticstack:

Tato část si jistě zaslouží podrobnější popis.

Direktiva ELASTICSEARCH_INDEX_SETTINGS definuje, jaké nastavení se má při vytváření indexu použít. V našem případě je hlavním předmětem zájmu naše vlastní konfigurace analyzátoru, který bude Elasticsearch při vyhledávání používat. Tento analyzátor se jsme pojmenovali jako cs_hunspell. Jeho hlavní smysl spočívá ve vlastní definici filtrů, které se při vyhledávání použijí:
  • Jako první se z hledaného řetězce odstraní stopwords (vycházející ze základní databáze pro češtinu a rozšířené o slova "právě" a "že"), které ve vyhledávání nenesou žádnou velkou sémantickou funkci.
  • V dalším kroku se řetězec převede na jeho lowercase variantu. Ve slovníku, který jsme stáhli jsou všechna česká slova i v lowercase verzi, takže nehrozí case-sensitivity problém naznačený ve článku Lukáše Vlčka.
  • Poté se použije filtr hunspell_CZ, jehož smyslem není nic jiného než porovnání se slovníkem, který jsme do Elasticsearch přidali v prvním instalačním kroku.
  • Dále se provede asciifolding filtr, který řetězec okleští o diakritiku.
  • Načež se ještě jednou provede odstranění stopwords.
  • Nakonec se odstraní případné duplicity ve výsledném řetězci.
Pokud vás zajímají detaily této konfigurace (na které zde není prostor), ještě jednou vás odkáži na výborný článek Lukáše Vlčka.

Direktiva ELASTICSEARCH_DEFAULT_ANALYZER pouze určuje, jaký analyzátor se má při hledání považovat za výchozí. Zde pochopitelně uvedeme ten náš vlastní pro češtinu.

4. Vytvoření indexů

Dalším krokem k funkčnímu fulltextu je vytvoření indexů. Indexem se rozumí textová reprezentace instance modelu, se kterou si vyhledávací engine poradí. Je tedy nanejvýš důležité mít indexy co nejúplnější a poctivě promyšlené, jinak celkem jistě vaše vyhledávání nebude fungovat uspokojivě. django-haystack nabízí cestu jak od modelu k takovému textu dojít.

Řešením je vytvoření třídy (odvozené od SearchIndex) pro každý Django model, nad kterým chceme vyhledávat. Tyto třídy umisťujeme dle konvence do souboru search_indexes.py podobně jako modely umisťujeme do models.py. django-haystack tyto soubory automaticky hledá v každé aplikaci, takže není nutné je někde uvádět, nebo registrovat. Příkladem jednoduché definice indexu může například následující třída:

Pojďme se blíže podívat na to, co tato definice říká. Jedná se o index nad modelem Page, který reprezentuje jednoduchou CMS stránku. Tento index bude mít dva atributy.
  1. Jako hlavní je zde použit atribut text. To, že je hlavní lze poznat podle toho, že má v definici uvedeno document=True. U tohoto atributu je navíc použita šablona (více o tomto níže), která se použije při jeho vytváření. Dle konvence, kterou django-haystack používá, bychom měli hlavní atribut indexu vždy nazývat text.
  2. Dalším atributem je title, který bude odpovídat title atributu na instanci Page modelu (což nám říká model_attr='title' použitý při definici. Argument boost znamená, že shoda na úrovni tohoto atributu má být považována za důležitou, což v principu povede k tomu, že shoda v titulku získá při vyhodnocení výsledků větší váhu.
Ještě se vrátíme k použití šablony u atributu text. Použití šablony nám umožní do indexu vložit všechny podstatné atributy dané instance, které chceme při hledání zohlednit. U indexu by tedy klidně stačilo mít pouze atribut text a nic jiného. Ostatní atributy jsou uvedeny jen kvůli tomu, abychom mohli tyto při shodě zvýhodnit. Šablonu pro vygenerování textu django-haystack hledá na cestě:

[TEMPLATE_DIR]/search/indexes/[APP_LABEL]/[MODEL]_[NAZEV ATRIBUTU].txt

V našem případě by to tedy mohla být cesta:

templates/search/indexes/app/page_text.txt

V šabloně automaticky dostaneme k dispozici proměnnou object, která odpovídá instanci daného modelu, která se zrovna do indexu přidává. Obsah této šablony můžeme použít zhruba následující:

Do indexu tedy přidáváme informaci o titulku, celém jméně autora co stránku vytvořil, její perex (bez HTML značek) a celý její obsah (opět bez HTML značek). HTML odstraňujeme, protože nás při hledání nezajímá a naopak by ho kazilo. Kdybychom měli další informace, podle kterých je třeba hledat, měli bychom je do šablony přidat také. Příkladem by mohly být třeba štítky, které ke stránce, nebo článku můžeme přiřazovat.

5. Spuštění Elasticsearch a vybudování prvotního indexu

Pokud jste se dostali až sem, můžeme nyní spustit Elasticsearch a vybudovat náš první index. Elasticsearch na Macu spustíme následovně a měl by nás uvítat konzolový výstup podobný tomu zde uvedenému.
V další konzoli spustíme management commad od haystacku, který zajistí vybudování indexu:

Jakmile příkaz doběhne, máme vše připraveno k vyhledávání.

6. View pro vyhledávání

Jediné, co nám v tuto chvíli zbývá vytvořit je stránka pro zadání hledáné fráze a zobrazení výsledků. django-haystack nám jde opět naproti, protože obsahuje již hotové View třídy, které můžeme rovnou pro tento účel použít.

Do našeho urls.py přidáme:
A zbývá již pouze vytvořit šablonu (templates/search/search.html):

Když nyní do prohlížeče zadáte adresu /vyhledavani/, dostanete se na funkční stránku s vyhledáváním! Elasticsearch bude umět česky a bude schopen si uvědomit skloňování a mnoho dalších specifik českého jazyka. Zájemcům o podrobnosti konfigurace Elasticsearch doporučuji již zmíněný článek Lukáše Vlčka, který mi při prvních krocích velice pomohl. Dále je dobrý nápad si pročíst pořádně i dokumentaci django-haystacku a v neposlední řadě také dokumentaci Elasticsearch.

Elasticsearch v téhle konfiguraci jsme použili pro fulltextové vyhledávání na webu CK Adventura, výsledek může vypadat třeba takhle:


Žádné komentáře:

Okomentovat