středa 14. května 2014

CoffeeScript a OOP

Dlouho jsem nemohl přijít CoffeeScriptu na chuť. Přišlo mi, že za málo muziky nabízí hodně potíží. Co mě nakonec přesvědčilo, byla schopnost, po které jsem v JavaScriptu přímo prahnul: Psát skutečné třídy a objekty.

Když jsem se nadšeně bavil s kolegy, že už jsem taky kafař, že to je fakt hustý kafe a že teď už konečně píšu „objektivně”, zjistil jsem, že tuhle - za mě - nejdůležitější vychytávku, většina kafařů v okolí zatím vůbec nezkusila.

První třída v CoffeScriptu

Nejjednodušší třída vypadá takto:

 • toString: () -> ... vytvoří metodu Person.prototype.toString.
 •  constructor: () ... je speciální metoda konstruktoru objektu.
 •  @ ... zavináč je nejdůležitější znak pro objekty v CS, takže:
  •  @name ... odkazuje na this.name.
  •  (@name) -> ... zavináč v argumentu funkce zajistí automatické uložení do this.name před zavoláním metody.

Statické metody / properties

Ke třídám patří statické metody. Jako vše kolem kafe-objektů i statické vlastnosti se zapisují pomocí zavináče

 • @ před názvem metody - vytvoří metodu jako statickou (jako metodu třídy)
 • Ve statické metodě zastupuje @ třídu, a protože třída je v JS to stejné jako konstruktor, new @(name) vytvoří novou instanci aktuální třídy.
 • Podobně lze přistupovat ke statickým metodám z instance (@fromNames zde stoprocentně nefunguje). Jen je třeba si uvědomit, že konstruktor je pod @constructor a @constructor is Person, tedy naši metodu můžeme z instance zavolat jako @constructor.fromNames(...).

Dědění

Vlastně největší výhodou tříd v CoffeeScriptu je přehledné dědění:

 • extends - je samozřejmé klíčové slovo CoffeeScriptu
 • Employee.__super__.constructor - uchovává odkaz na předka (v tomto případě Person)
 • super - trochu nesystematicky
  • bez argumentů a závorek zavolá stejnojmennou metodu nad rodičem a přepoužije aktuální argumenty (tj. Employee.__super__.constructor.apply(this, arguments))
  • se závorkami nebo s argumenty zavolá metodu předka pouze s těmito argumenty

Vázané metody

Kdo programuje v Java/CoffeeScriptu, setkal se určitě s problémem vázaných metod. Jednoduchý příklad:
JavaScript u metod neuchová informaci, ke kterému objektu patří, takže při jejich volání bez plně kvalifikovaného jména přijde metoda o referenci na this.
To je u asynchronního jazyka, kde každý program je plný callbacků, veliká otrava. Samozřejmě to lze různě obejít a obchází se to (pomocí function.bind či self = this), ale CoffeeScript má vlastní pěkné řešení v podobě konstrukce =>

Použití tříd v AngularJS

AngularJS má vlastní způsob zapouzdření a využití objektového (prototypového) přístupu pro kolegy není úplně intuitivní. Častá námitka, kterou slyším, je: Scope nebo Servisu ale nemůžeš jednoduše dědit.

Takže, chlapci, můžeš! Stačí jen kávu správně dávkovat v injekcích:

Žádné komentáře:

Okomentovat